User Rating: 0 / 5

User Rating: 0 / 5

mokykl

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

Šiandien antrokai pamokas trumpam iškeitė į paskaitą ir praktinį STEAM užsiėmimą. Veiklų tikslas – motyvuoti mokinius domėtis gyvuoju gamtos pasauliu ir ugdyti meilę gamtai, formuoti kelio nuo sėklos iki augalo suvokimą per asmeninę vaiko patirtį, ugdyti gebėjimą rūpintis augalais. Nuotoliniu būdu Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje vykstanti Žemės dienai skirta paskaita "Ar miške mes esame svečiai?" vyko per Zoom platformą. Miške mes esame svečiai! Čia gyvena tūkstančiai įvairiausių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių.

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

Šimtą kartų sėjęs — nenupjausi…
Šimtą kartų nešęs — nepakelsi…
Šimtasparnio vėjo — nepagausi…
Šimtą kartų mylint — apsigausi…

Bet jei dėsi grūdą prie grūdelio,
Bet jei riši šapą prie šapelio —
Susipilsi laimės sau kalnelį,
Susikrausi lizdą kaip paukštelis.

Šimtamečiais negimė dar niekas…
Pūdo druskos nesuvalgė vienas…
Protas, darbas nepavirs į nieką,
Jeigu ryžtas Tavo širdžiai lieka.

Šimtą kartų būk vertesnis,
Ženk gyvenimo keliu tvirtesnis!

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

Kiekvienam iš mūsų patys brangiausi žodžiai yra Šeima ir gimtinė Lietuva. Nuo mažų dienų mes mokomės savo gimtąją kalbą, klausomės pasakų, kurias mums seka tėveliai vakarais, užmiegame niūniuodami lopšinę. Jau lankydami darželį išmokstame savo gimtosios šalies vėliavos spalvas ir mokomės giedoti tautišką giesmę. Mums svarbi mūsų šalies istorija, protėvių pasakojimai apie pilis ir piliakalnius, įdomios sakmės ir padavimai, kurių dėka susipažįstame su lietuvių tautosaka. Tik perduodami visa tai karta iš kartos mes išsaugosime savo gimtąją kalbą.

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

Mūsų mokyklos mokiniai aktyviai dalyvavo renginiuose, skirtuose gimtosios kalbos puoselėjimui. Šiais metais dėmesys skirtas Vilniaus kraštui, atšventusiam 700 metų jubiliejų.

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

Penktadienį buvo paminėta Kovo 11- oji - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Minėjimą iškilmingai pradėjome „Tautiška giesme“. Mokiniai deklamavo eilėraščius apie Lietuvą, apie žemę, kuri pasaulio margume tėra pajūrio žalias rėžis... Klausydami mokinių atliekamų dainų džiaugėmės, kad esame laisvi ir nepriklausomi. Skambant lietuvių liaudies muzikai, merginos sušoko šokį „Kepurinė“. Visiems buvo smagu pabūti kartu ir pajausti, kad „mes tikrai mylim Lietuvą“. Šventės pabaigoje mokyklos direktorė Ramunė Staniševskė įteikė mokiniams padėkas už dalyvavimą olimpiadose, konkursuose.

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

Kiekvienas miestas, miestelis ar net pats mažiausias kaimas neretai turi labai seną istoriją ir žmonių, kurie ją saugo. Ne visos jos surašytos knygose, vadovėliuose ar užfiksuotos filmuose. Toks pat yra ir Kalvarijos kraštas.
Labai džiaugiuosi, kad nors dalelę tos gyvos žinios mūsų mokyklos trečiokai ir penktokai gavo tik pradėję vykdyti projektą „Kalvarijos krašto paminklai“. Kovo 7 d. trečiokai ir penktokai keliavo po Kalvarijos kraštą. Mokiniai lankėsi Kalvarijos krašto muziejuje. Ten gavo šūsnį informacijos apie mūsų krašto istorines vietoves, pastatus, paminklus, archeologinius radinius.

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

Kovo 8 dieną 2 klasės mokiniai sugužėjo į Jungėnų kaimo biblioteką. Čia jiems vyko lietuvių kalbos dienoms skirta integruota pamoka „Skaityk knygą lietuvišką“. Gimtajai kalbai pagerbti skirtas laikotarpis tarp dviejų Tėvynės laisvę įtvirtinančių datų skatina mylėti ir puoselėti gimtąją kalbą - brangiausią turtą, paveldėtą iš protėvių.

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

Pavasarį pasitikome su draugišku bei atsakingu požiūriu į gamtą bei aplinką! Antros klasės mokiniams vyko integruota netradicinė veikla „Žaliojo raštingumo“ kūrybinės dirbtuvės „Kaziuko mugės dirbiniai“. Kad dirbti būtų smagiau, antraklasiai pasikvietė ir mažiausius mokyklos mokinukus. Pamokose mokiniai susipažino su tvarios aplinkos principais, teisingu atliekų tvarkymu, antrinio panaudojimo galimybėmis.

0
0
0
s2smodern