Tėvų atstovai:

  • Vaida Gaivenienė - mokyklos tarybos pirmininkė.
  • Jurgita Bieliauskienė
  • Ineta Liškauskienė

Mokinių atstovai:

  • Viktorija Gaivenytė
  • Eva Rimavičiūtė
  • Goda Liutkevičiūtė

Mokytojų atstovai:

  • Nijolė Babeckienė - pirmininko pavaduotoja
  • Nijolė Kupstaitienė - tarybos sekretorė
  • Ramunė Staniševskė