Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių.

 

Eil Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis už 2020 metus

Vidutinis darbo užmokestis už 2021 metų I ketvirtį

Vidutinis darbo užmokestis už 2021 metų II ketvirtį

1

Direktoriaus pavaduotoja, einanti direktoriaus pareigas

1

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

2

Mokytojas *

23

848,89

859,15

859,15

3

Pagalbos mokiniui specialistai:

psichologas, socialinis pedagogas, logopedas , specialioji pedagogė*

4

578,68

581,97

581,97

4

Bibliotekininkas*

1

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Kiti darbuotojai

5

sekretorius - administratorius*

1

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

6

Ūkvedys*

1

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

7

Vyriausias buhalteris

1

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

8

Inžinierius kompiuterininkas*

2

neskelbiama**

429,08

429,08

9

Virėja*

1

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

10

Pastatų priežiūros darbininkas*

1

neskelbiama**

296,48

212,4

11

Vairuotojas

1

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

12

Pailgintos grupės specialistė*

1

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

13

Nekvalifikuoti darbininkai* (valytojos, budėtoja, pagalbinė virtuvės darbuotoja)

6

505,83

535

535

14

Kūrikas

1

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

15

Mokytojo padėjėja*

2

198

199,13

199,13

16

Namų ruošos koordinatorė*

1

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

* Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu darbo krūviu.

** 2020 m. šias pareigas atliko vienas darbuotojas.