User Rating: 0 / 5

 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2020-2021 MOKSLO METAIS

 

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proseso trukmė savaitėmis

1-4

Birželio 3 d.

35 (175 dienos)

5-9

Birželio 14 d.

37 (185 dienos)

I trimestras

rugsėjo 1 d. –  lapkričio 30 d.

II trimestras

gruodžio 1 d. –  kovo 14 d.

III trimestras

kovo 15 d. –  mokslo metų pabaiga

Pusmečiai

(dalykų grupėms, kurių

ugdymas pusmečiais)

I pusm. rugsėjo 1 d. – sausio 25 d. 

II pusm. sausio 27 d. – birželio 14 d. 

MOKINIŲ ATOSTOGOS 1-9 KLASĖMS

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

Vasaros:

1- 4 klasės

5 - 10 klasės

2021-06-04

2021-06-15

2021-08-31