Kovo 13 d. 7 klasės mokiniai susitiko su Marijampolės VPK Kalvarijos PK vyresniąja specialiste D. Sinkevičiene, kuri kalbėjosi su mokiniais apie asmens duomenų apsaugą ir pavojus, slypinčius internete. Pirmiausia buvo išsiaiškinta, ar vaikai gerai suvokia, kas yra asmens duomenys, kam ir kada juos galima pateikti. Akcentuota, kokie pavojai slypi internete: tapatybės vagystės, neteisėtas duomenų ir atvaizdo naudojimas, elektroniniai grasinimai, patyčios, seksualinis viliojimas, elektroninis sukčiavimas, persekiojimas, duomenų išviliojimas ir kt. Specialistė paaiškino mokiniams, kaip saugiai elgtis internetiniuose tinkluose, ką reikia daryti, kai kyla įtarimų bendraujant su nepažįstamais žmonėmis, kai susiduriame su asmens duomenų apsaugos pažeidimais. Mokiniai buvo supažindinti su asmenų atsakomybe už neteisėtus veiksmus ir taikomas bausmes.

0
0
0
s2smodern

Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia, 
Nesvarstydami - kodėl ir kam. 
Jeigu šita žemė kam priklauso, 
Tai pirmiausia, žinoma, vaikams. 
                                       J. Marcinkevičius 

0
0
0
s2smodern

Kovo 4 dieną ekonomikos ir verslumo pamoka devintos klasės mokiniams vyko naujame AB „Swedbanko“ klientų aptarnavimo padalinyje Marijampolėje. Pardavimų vadybininkė Laura mokiniams pravedė finansinio raštingumo paskaitą, supažindino su įvairių šalių valiuta, taupymo svarba ir kasdienine elgsena su pinigais. Ekskursijos banke metu lektorė supažindino mokinius su banko darbo specifika, aiškinosi, ar mokiniai žino, kokių profesijų atstovai dirba banke, kokios karjeros galimybės šiose srityje.

0
0
0
s2smodern

Kovo 6 d. mokykloje lankėsi Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybosinspektorė I. Bareikienė, nes mokykla pareiškė norą dalyvauti saugios gyvensenos prevencijos akcijoje „Būk saugus, mokiny“. Šios akcijos tikslas supažindinti mokinius su saugaus elgesio taisyklėmis buityje ir gamtoje, populiarinti pilietiškumo pavyzdžius, motyvuoti mokinius pilietiškai ir savanoriškai veiklai gaisrinės saugos srityje.

0
0
0
s2smodern

Vasario 25-27 d. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro iniciatyva mokykloje vyko sveikatingumo stovykla. Į ją susirinko mokinių mamytės ir močiutės. Jos mokėsi sveikos gyvensenos įgūdžių, pirmosios pagalbos ir fizinio aktyvumo pradmenų, taip pat buvo supažindintos su sveikos mitybos įtaka žmogaus organizmui.

0
0
0
s2smodern

Vasario 28 d. mokykloje vyko visuotinis tėvų susirinkimas. Tėveliams mokiniai paruošė ir parodė nuotaikingą meninę programėlę. Po to buvo aptarti visai mokyklos bendruomenei svarbūs ir aktualūs klausimai. Pavaduotoja ugdymui pateikė mokykloje pusantrų metų įgyvendintos OLWEUS patyčių prevencijos programos ataskaitą ir patvirtino, kad mokykloje bus tęsiama Olweus patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS). Programos įgyvendinimo rezultatai rodo, kad mokykloje sumažėjo patyčių. Per šiuos metus, kai vykdoma prevencinė programa, mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, ugdomas mokinių gebėjimas nagrinėti savo elgesį, didinamas mokinių sąmoningumas. Mokiniai skatinami tinkamai elgtis ir netoleruoti patyčių.

0
0
0
s2smodern

Vasario 15 d.  mokyklos bendruomenė smagiai ir linksmai šventė Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Istorijos mokytoja V. Savčenkienė visus pasveikino su švente,  mokyklos bendruomenei priminė tikėjimą Lietuva, tikėjimą savimi, nenumaldomą ryžtą patiems kurti dabartį ir ateitį. Mokytoja visus paragino priimti Prezidentės kvietimą ir Lietuvos gimtadienį švęsti linksmai.

0
0
0
s2smodern

Vasario 13 d. 9-10 kl. mokiniai prie partizanų paminklo Kalvarijos miesto kapinėse paminėjo Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio Tarybos Deklaracijos 70-metį. 1949-02-16 Lietuvos partizanų vadų suvažiavime deklaracija kartu su kitais priimtais dokumentais sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo pagrindą. Ši deklaracija ir visas partizaninis pasipriešinimas tiesė kelius į laisvę, į Lietuvos nepriklausomybę.Sujungę jėgas ir pasirašę šiandien teisinį valstybinio lygmens statusą turinį dokumentą, partizanų valdžia visiems laikams pasiekė politinę pergalę prieš okupantą.

0
0
0
s2smodern

Vasario 19 d. Kalvarijos savivaldybės kultūros centre įvyko Lietuvos vaikų ir moksleivių - liaudies kūrybos atlikėjų - konkurso „Tramtatulis" I etapas. Mūsų mokyklai atstovavo  dvi penktos klasės mokinės Kamilė Volungevičiūtė ir Skaistė Bieliauskaitė.  Konkurse mokinės skaitė Jono Basanavičiaus užrašytus tarmiškus tekstus (ruošė lietuvių kalbos mokytoja Ilona Bendaravičiūtė)  bei dainavo lietuvių liaudies dainas (ruošė muzikos mokytoja Danguolė Sultanova). Abi mergaitės pateko į kitą konkurso etapą  ir jėgas išbandys Suvalkijos regiono II atrankos ture, kuris kovo mėnesį vyks Prienų kultūros centre.  

0
0
0
s2smodern