KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

TĖVŲ AKTYVO NARIŲ SĄRAŠAS

2018-2019 M. M.

 

Tėvų aktyvo pirmininkė Jurgita Bieliauskienė

Tėvų aktyvo pirmininko pavaduotoja Laura Pauliukonienė

Eil.

Nr.

Vardas pavardė

Klasė, kuriai atstovauja

1.

Livija Šunskienė

1 klasė

2.

Reda Palionienė

1 klasė

3.

Marija Adamavičienė

2 klasė

4.

Vilma Grinevičienė

2, 6 klasės

5.

Ineta Liškauskienė

3 klasė

6.

Inga Stanisevičienė

3 klasė

7.

Audrutė Vinčiauskienė

4 klasė

8.

Erika Šuerienė

4 klasė

9.

Jurgita Bieliauskienė

5 klasė

10.

Laura Pauliukonienė

5 klasė

11.

Giedrė Brusokienė

7 klasė

12.

Daiva Sinkevičienė

7 klasė

13.

Edita Kunienė

8 klasė

14.

Zita Burbienė

8 klasė

15.

Irma Simanavičienė

9 klasė

16.

Vaida Gaivenienė

10 klasė

17.

Inga Varnagirytė

10 klasė

 

 

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS TĖVŲ AKTYVO VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M. M.