KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2017-2018 M. M. TĖVŲ AKTYVO SĄRAŠAS

 

Klasė, kuriai atstovauja

Vardas, pavardė

1.

Marija Adamavičienė

2.

Ineta Liškauskienė

3.

Svajūnas Varnelis

4.

Jurgita Bieliauskienė

5.

Asta Zinkevičienė

6.

Giedrė Brusokienė

7.

Edita Kunienė

8.

Edita Dranginienė

9.

Vaida Gaivenienė

10.

Daiva Petrauskienė

 

 

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS TĖVŲ AKTYVO VEIKLOS PLANAS 2017-2018 M. M.