User Rating: 0 / 5

User Rating: 0 / 5

Kasmetinės vokiečių kalbos dienos „Ő kaip vokiškai?“ tradiciškai buvo paminėtos Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje. Išpuoštos mokyklos erdvės, vokiški pasisveikinimai, įvairūs žodžiai, frazės kvietė visus nebūti abejingiems vokiečių kalbai.

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

Spalio 20 dieną 7 klasės mokiniams vyko atvira integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka „Interviu. Statistiniai duomenys“. Sėkmingai atlikę užduotis ir pristatę darbo rezultatus, septintokai pagilino lietuvių kalbos bei matematikos žinias, patobulino kultūrinę, komunikavimo, pažinimo, kūrybiškumo bei skaitmeninę kompetencijas. Pamoką vedė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Ilona Bendaravičiūtė ir matematikos vyresnioji mokytoja Roma Berteškienė.

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

Spalio 17 d. penktos klasės mokiniai buvo pakviesti dalyvauti netradicinėje lietuvių kalbos ir etikos pamokoje „Šmurkšt atgal į pasaką“. Atvykę į Kauno Vaikų literatūros muziejų ir persirengę įvairių kūrinių herojų kostiumais, vaikai lyg burtų lazdelei pamojus šmurkštelėjo pasakon. Jie pavirto nykštukais, elfais, kipšiukais, karaliūnais, raganom, kaukučiais ir kitais personažais.

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

Spalio 16 d. ketvirtokai kartu su klasės mokytoja ir karjeros specialiste aplankė Marijampolės profesinio rengimo centrą ir susipažino su siuvėjo profesija. Mokiniai mokėsi siūti sagas ir pasidaryti adatines, kurias galėjo pasiimti namo.  Veikla buvo įdomi, kėlė daug iššūkių.

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

Šimtas zuikių susirinko,
Net žalia girelė linko.
Pakalbėję pasitarę,
Jie mokyklą atidarė.

Ir zuikienė nuo Vyžūnų,
Leido mokslan savo sūnų.
Zuikė triūsė, maudė prausė
Ilgaūsį, ilgaausį.

Siuvo kelnes ir liemenę,
O liemenėje kišenę.
Kepuraitę jam uždėjo
Ir mokyklon palydėjo.

(Eduardas Mieželaitis)

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

Kartais tereikia vieno žodžio... Kartais tereikia žvilgsnio, o kartais tik buvimo šalia... Atrodo tiek mažai, o kartu tiek daug... Raminantis žodis, padrąsinantis žvilgsnis, kalbanti tyla gali išgelbėti neviltin pakliuvusį, nežinantį kaip ištrūkti iš sudėtingo gyvenimo rato.

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

Rugsėjo 26-ąją 9 – 10 klasių mokiniai dalyvavo Europos kalbų dienos viktorinoje, kuri vyko Jungėnų miestelio bibliotekoje. Trys mokinių komandos ne tik varžėsi tarpusavyje, bet ir stropiai dirbo: atsakinėjo į klausimus, atliko kūrybinių užduočių, skaitė eilėraščius apie gimtąją kalbą. Renginio metu kalbėta, kad Europos kalbų mokėjimas atveria naujas mokymosi galimybes, padeda pažinti kitas kultūras, skatina tarpusavio supratimą, bendravimą ir bendradarbiavimą.

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

Kelias nuo asmens ankstyvojo vystymosi dienų iki autentiškos asmenybės subrendimo pasižymi gausiais vingiais ir prieškalnėmis. Šiame kelyje pajuntama daug paskatinančių įtakų, kurios padeda veržtis pirmyn, bet taip pat ir blogio veiksnių, kurie stabdo, netinkamai įtakoja ir žaloja asmenybės ūgtį. Todėl neretai žmogaus vystymasis sustoja paauglystės lygyje, nesigilinant į subrendimo reikalingumą, žmogaus misiją ir tikslus. Gyvenimo kelyje daug jaunuolių „susipainioja ir pražūva“, nespėja subręsti, įgyti didesnio atsparumo blogiui. Vaikų psichologinį atsparumą stiprina įvairios asmenybės savybės ir kognityviniai ypatumai, kurie kartu padeda sėkmingai įveikti stresą, tai yra neigiamą žalojančios aplinkos poveikį. Psichiškai atsparūs, pasižymintys stipriomis asmenybės savybėmis vaikai yra kūrybingi, nepriklausomi, noriai bendrauja, turi „lengvą“, patrauklų temperamentą. Jie siekia prisitaikyti prie įvairiausių aplinkybių, mąsto pozityviai, yra draugiški, jautrūs kitiems žmonėms, palankiai vertina save. Vaiko asmenybės stiprinimo procese dalyvauja trys pagrindiniai komponentai: skatinanti aplinka, kuri padeda vaikui jaustis saugiam ir ramiam; vidinės psichinės galios – tai jausmai, požiūriai, įsitikinimai, kurie sudaro vidinę asmens jėgą; įgūdžiai bei gebėjimai, kurie padeda vaikui valdyti savo jausmus ir impulsyvumą, mokėjimą įvertinti savo bei kitų temperamentą, siekti pasitikėjimu grįstų santykių.

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

Krenta prinokę obuoliai. Paukščių virtinės būriuojasi kelionei. Medžiai keičia spalvas. Kvepia aruoduose nuimtas derlius. Laikas. Laikas eiti į naują draugų, mokytojų, knygų pasaulį. Laikas sugrįžti mokytis, atversti šnarančius vadovėlių lapus. Laikas vėl atverti klasės duris, lentoje užrašyti rugsėjį....

0
0
0
s2smodern