User Rating: 0 / 5

User Rating: 0 / 5

Mūsų mokyklos pirmos klasės mokiniai lapkričio 18 d. prisijungė prie virtualių STEAM dirbtuvių „Įžiebk savo šviesą“, į kurias pakvietė Steam Code Academy atstovai! Vaikai klausėsi paskaitos apie elektros grandinę, jos veikimą, sužinojo, kuo skiriasi baterija ir elementas, kas pirmasis sukonstravo elementą. Jaunieji mūsų mokinukai, naudodamiesi monetomis, folija, druska ir vandeniu, sukonstravo savo bateriją. Tai pareikalavo daug kruopštaus darbo. Šia baterija pirmokai apšvietė savo sukurtus ir sukonstruotus namelius. Eksperimentas puikiai pavyko ir namukai įžiebė savo švieseles.

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

Spalio mėn. 28 d. dešimtokė Kamilė Bartkutė dalyvavo Tarptautiniame filosofinio esė rašymo konkurse BSPEE-2022 (Baltic Sea Philosophy Essay Event). Mokinę konkursui ruošė etikos vyr. mokytoja Nijolė Bendaravičiūtė. Konkursą organizavo Suomijos filosofijos ir etikos mokytojų asociacija, Suomijos filosofų draugija kartu su Norvegijos aukštųjų mokyklų filosofijos asociacija. BSPEE atviras jauniesiems filosofams iš bet kurios šalies, tad, konkurse galėjo dalyvauti visi filosofija besidomintys aukštesniųjų klasių mokiniai. Šiais metais esė rašė 285 jaunieji filosofai iš 13 šalių.

Esė pasirinkta tema buvo rašoma dvi valandas anglų kalba (beje, šalys, kurių gimtoji kalba yra anglų, konkurse dalyvauti negalėjo). Kamilė pasirinko analizuoti gėrio ir blogio priešpriešą pagal Sokrato teiginį „Kiekvienas blogas veiksmas kyla iš nežinojimo, kas yra gėris, o kas – blogis“. Tarptautinės vertinimo komisijos nariai, kurių tarpe buvo ir mūsų mokyklos etikos mokytoja Nijolė Bendaravičiūtė, vertino koduotus mokinių rašto darbus pagal pagrindinius kriterijus (temos atitikimas, filosofinis temos supratimas, originalumas, darna, įtikinamoji argumentacijos galia). Už Kamilės esė gauta organizatorių padėka. Dalyvavimas konkurse leido pasitikrinti savo žinias, plėsti filosofinį mąstymą, mokytis argumentuoti mintis, išreikšti filosofinius svarstymus anglų kalba.

Vyr. etikos mokytoja Nijolė Bendaravičiūtė

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

Lapkričio 17 -ąją mokyklos bibliotekoje aidėjo linksmas vaikų klegesys ir juokas. Čia susirinkę 5 kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje lietuvių kalbos pamokoje „Astridos Lindgren knygų pasauly.“ Su legendinės švedų rašytojos kūryba mokiniams susipažinti padėjo ne tik pasakojimai apie rašytojos vaikystę, gyvenimą, kūrybą, bet ir knygos „Pepė Ilgakojinė“ ištraukų inscenizavimas bei dalyvavimas literatūrinėje viktorinoje. Pamokoje mokiniai suprato, jog svarbu skaityti tik pačias geriausias knygas. Tarpusavyje pasitarę, vaikai nusprendė, jog lapkričio – gruodžio mėnesiai bus skirti rašytojos Astridos Lindgren knygų skaitymui.

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

Spalio 25-ąją dieną, Lietuvoje buvo rengiamas ypatingas šešioliktasis Konstitucijos egzaminas. Šiemet jis sutapo su pirmos nuolatinės ir demokratinės Lietuvos Respublikos Konstitucijos šimtmečio bei Lietuvos Respublikos piliečių 1992 m. spalio 25 d. referendumu priimtos Konstitucijos 30-mečio minėjimais. Jame dalyvavome ir mes, 6 klasės mokiniai Gabrielius Adamavičius ir Gustė Grinevičiūtė.

Dip konst
6 klasės mokiniai Gabrielius Adamavičius, Gustė Grinevičiūtė

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

Psichologinis atsparumas yra susijęs su žmogaus vidinėmis išgalėmis. Tai - individo (grupės, bendruomenės) gebėjimas išvengti, sumažinti arba nugalėti neigiamo aplinkos poveikio padarinius. Psichologų moksliniai tyrimai bei praktinio darbo patirtis rodo, kad tokių socialinių patologijų kaip nusikalstamumas, savižudybės, alkoholizmas, narkomanija priežastis dažniausiai yra nepakankama asmenybės psichologinė branda, nepakankamas psichologinis atsparumas. Žmogaus psichologinio atsparumo raiškos ir ugdymo problemos yra mažai žinomos ne tik plačiajai visuomenei, bet ir ugdymo institucijose dirbantiems specialistams. Mokyklose ir šeimose, kur vaikai praleidžia didžiąją laiko dalį, vaikų psichologiniam atsparumui ugdyti skiriama labai mažai dėmesio.

Mūsų mokykloje nuo 2022 metų gruodžio mėn. iki 2023 mėn. birželio mėn. bus vykdomas Kalvarijos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Mokinių psichologinio atsparumo ugdymo programa“. Projekto tikslinė grupė yra I-VIII klasių mokiniai.
Pagrindinis projekto tikslas - mokyti pažinti savo ir kitų jausmus, atpažinti sunkias situacijas, rasti išeitį, kaip jas įveikti, stiprinant mokinių psichologinį atsparumą, jų sugebėjimą pasipriešinti neigiamam aplinkos poveikiui, sudarant sąlygas teigiamos identifikacijos bei pozityvaus savęs vertinimo ugdymui.
Įgyvendinus projektą, sustiprės mokinių teigiamas požiūris į save, savo asmenybės savybes, formuosis dinamiškas, teigiamas požiūris į įvairius savo elgesio trūkumus ir asmenybės negebėjimus. Mokiniai įgis patirtį, rodančią, kad jausmai padeda įsisąmoninti asmenišką santykį su esama situacija ir kad nėra nei gerų, nei blogų jausmų: žmogui svarbu atpažinti jausmus, juos įvardyti ir išreikšti. Bus ugdomas emocinis intelektas, mokiniai lavins socialinio bendravimo įgūdžius, padedančius užmegzti geresnius, abipusiu pasitikėjimu grįstus ryšius su kitais žmonėmis, sustiprės socialiniai ir intelektiniai įgūdžiai, skatinantys ir padedantys pačiam mokiniui ieškoti sprendimų įvairiose sudėtingose situacijose.
Šio projekto metu bus parengta metodinė medžiaga praktinei veiklai, vyks psichologo vedami užsiėmimai mokiniams, mokytojams, už gautas lėšas bus įsigytos įvairios metodinės priemonės psichologo darbui.
Psichinės sveikatos pagrindas dedamas vaikystėje, todėl turime laiku ir tinkamai pradėti ugdyti psichinę sveikatą bei psichologinę savijautą lemiančias vaiko asmenybės savybes ir gebėjimus. Norėtųsi, kad keistųsi visuomenės ir specialistų požiūris į psichinę sveikatą ir psichologinę žmogaus savijautą, nes iki šiol, kalbant apie sveikatos ugdymą ir palaikymą, dažnai minimi tik ekonominiai, socialiniai, ekologiniai ir kultūriniai veiksniai, o psichologiniai sveikatos stiprinimo aspektai vis dar nepakankamai įvertinami.

Psichologė Nijolė Bendaravičiūtė

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

taupyti elektra

Trečiokai atliko eksperimentą ir sukūrė stendinį pranešimą respublikiniam STEAM
konkursui.

Trečiokų mokytoja Ramutė

 

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

Ankstyvą spalio 28-osios rytą didelis būrys 5-10 klasių mokinių išvyko į Latvijoje esantį Tėrvetės gamtos parką. Tėrvetės gamtos parkas įkurtas miške – visos pramogų zonos yra po atviru dangumi, pritaikytos prie miško reljefo, panaudojus natūralias medžiagas, kaip šakas, medžius. Įžengę pro didžiuosius parko vartus patekome į... Pasaką! Begalinį įspūdį mokiniams paliko Nykštukų miškas, kuriame viskas yra nykštukų dydžio. Sužavėjo nykštukų nameliai, lentpjūvė, malūnas, nykštukų skulptūros, milžiniški įvairiaspalviai grybai. O kiek aikčiojimų patekus į Nykštukų miestą! Pasivaikščioję miesto gatvelėmis ir pasigrožėję statinių spalvingumu, pabendravę su Nykštukėmis, Kiškiais, mokiniai grožėjosi vaizdu, užlipę į apžvalgos bokštą. Beje, tai aukščiausias apžvalgos bokštas Latvijoje. Iš Nykštukų miesto kelias nuvedė į Pasakų mišką, kuriame „gyvena“ garsios latvių rašytojos Anos Brigaderės pasakų veikėjai.

0
0
0
s2smodern

User Rating: 0 / 5

Olimpinis mėnuo“ – projektas, skatinantis pradinių klasių moksleivius daugiau judėti, sveikiau maitintis, daugiau patirti. Projektas vykdomas jau ketverius metus, tačiau pirmokai čia - naujokai. Mokiniai aktyviai įsijungė į veiklas ir mokėsi taisyklingai kvėpuoti, sveikai maitintis, bendrauti ir bendradarbiauti, atpažinti ir valdyti emocijas.

Pirmos savaitės tema buvo apie fizinį mokinių aktyvumą. Tik formuodami fizinio aktyvumo įpročius ir būdami pavyzdžiu mažiesiems galėsime prisidėti prie jų fizinio raštingumo ugdymo, o tai reiškia – vaiko gerovės ateityje. Mokiniai kiekvieną dieną atliko ritmines mankštas su Olimpinio mėnesio herojumi Ąžuolu, žiūrėjo laidas su olimpiečiais, šoko, žaidė žaidimus, lingavo kaip pingvinai, tingiai slinko kaip meškos, ropojo atbulomis kaip krabai.

0
0
0
s2smodern