KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
2019-2020 M. M. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS

nef tvark 2019

 

Neformaliojo vaikų švietimo Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje organizavimo tvarka.