Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos

2018-2019 m. m. neformaliojo švietimo būreliai

 

Vadovo

v. pavardė

Užsiėmimo pavadinimas

 
 

Danguolė Sultanova

Choras „Vieversiukai“

 

Ansamblis „Garsų mozaika“

 

Janina Kasputienė

„Sveikata, judėjimas, džiaugsmas“

 

Sporto būrelis

 

Sporto būrelis

 

Giedrė Knyzienė

„Jaunieji dailininkai“

 
 

Evelina

Sadauskienė

Šokių būrelis

 
 

Jolanta

Rutkauskienė

Fotografų būrelis

 

Daiva Kazlauskienė

„Išmanusis pradinukas“

 

Gintautas Kazlauskas

„Medinukas“

 

Nijolė Kupstaitienė

Skaitovų būrelis

 

Daiva

Martimjanovienė

„Sveikas vaikas – laimingas vaikas“

 

Saidra Razvickienė

„Jaunieji floristai“

 

„Kūrybinės dirbtuvės“

 

Ingrida Zaveckė

„Saugus eismas“

 

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
2018-2019 M. M. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS

nef tvarkar 18 19m

 

Neformaliojo vaikų švietimo Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje organizavimo tvarka.