User Rating: 0 / 5

Mokyklos vaiko gerovės komisijos narių sąrašas

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

 

1.

Nijolė Babeckienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė

 
 

2.

Nijolė Bendaravičiūtė

Psichologė, komisijos pirmininko pavaduotoja 

 

3.

Daiva Martimjanovienė 

Socialinė pedagogė, narė

 

4.

Daiva Simanavičienė  

Specialioji pedagogė, narė

 

5.

Janina Kasputienė

Kūno kultūros mokytoja, narė

 

6. 

Juozas Švedas

Jungėnų bendruomenės narys

 

7.

Marija Adamavičienė

Mokinių tėvų atstovė

 

8.

Renata Jarimavičienė

 VGK sekretorė

 

 

 

 

Rekomendacijos kaip atpažinti smurtą