2017 m. spalio 18 d. 7-10 klasių mokiniai kartu su neformaliojo švietimo organizatore N. Barkevičiūte dalyvavo tęstinio projekto „ Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ gamtinės ir ekologinės krypties edukacinėje programoje „Išgyvenimo pagrindai“. Programos vadovas Ignas Ragaišis įdomiai pasakojo apie gamtoje vykstančius reiškinius.

Programos tikslas – suteikti mokiniams išgyvenimo gamtoje pagrindus. Programos vadovas pasakojo, kaip žmogus, patekęs į laukinės gamtos spąstus, gali išgelbėti savo gyvybę, ištverti atšiaurias gamtos sąlygas, su mokiniais išbandė situacijų imitacijas ir ieškojo sprendimų.  Supažindino su turimų daiktų panaudojimu gamtoje, esant ekstremalioms situacijoms, veiksmų eiliškumu ir kita naudinga informacija. Edukacinio užsiėmimo praktinėje dalyje mokiniai savarankiškai atliko specialias užduotis, pasitelkdami loginį mąstymą ir kūrybiškumą. Kiekvieną atliktą veiksmą mokiniai aptarė ir bendros diskusijos metu nusprendė, kas buvo atlikta tinkamai, o kas galėjo būti padaryta geriau.

Neformaliojo švietimo organizatorė Neringa Barkevičiūtė