User Rating: 0 / 5

Mokyklos vaiko gerovės komisijos narių sąrašas

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

 

1.

Gerda Palšienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė

 
 

2.

Nijolė Bendaravičiūtė

Psichologė, komisijos pirmininko pavaduotoja 

 

3.

Daiva Martimjanovienė 

Socialinė pedagogė, narė

 

4.

Daiva Simanavičienė  

Specialioji pedagogė, narė

 

5.

Zenona Valentienė

Technologijų, dailės mokytoja, narė

 

6. 

Marija Adamavičienė

Mokytojo padėjėja, narė

 

7.

Renata Jarimavičienė

 VGK sekretorė

 

 

 

 

Rekomendacijos kaip atpažinti smurtą