User Rating: 0 / 5

Mokykloje dirbantys mokytojai, 2021-2022 m. m.

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Mokomieji dalykai, kvalifikacinė kategorija

1.

Ilona Bendaravičiūtė

Mokytoja,

10 klasės auklėtoja

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

2.

Nijolė Bendaravičiūtė

Psichologė, mokytoja,

8 klasės auklėtoja

Etikos vyresnioji mokytoja

3.

Roma Berteškienė

Mokytoja

Matematikos vyresnioji mokytoja

4.

Laima Danauskaitė

Mokytoja

Šokio mokytoja metodininkė

5.

Renata Jarimavičienė

Mokytoja, karjeros mokiniui specialistė

Tikybos ir informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

6.

Janina Kasputienė

Mokytoja

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

7.

Gintautas Kazlauskas

Mokytojas

Technologijų vyresnysis mokytojas

8.

Daiva Kazlauskienė

Mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja,

1 klasės auklėtoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

9.

Giedrė Knyzienė

Mokytoja

Dailės ir technologijų mokytoja

10.

Sigita Maldžiūtė Valaitienė

Mokytoja

Muzikos mokytoja metodininkė

11.

Daiva Martimjanovienė

Socialinė pedagogė, neformaliojo švietimo mokytoja,

6 klasės auklėtoja

Neformalaus švietimo vyr. mokytoja

12.

Ramutė Murauskienė

Mokytoja,

2 klasės auklėtoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

13.

Gerda Palšienė

Mokytoja,

5 klasės auklėtoja

Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja, technologijų mokytoja

14.

Tatjana Radzevičienė

Mokytoja

Chemijos, žmogaus ir gamtos mokytoja ekspertė

15.

Saidra Razvickienė

Ūkvedė, neformaliojo švietimo mokytoja,

7 klasės auklėtoja

Neformaliojo švietimo mokytoja

16.

Jolanta Rutkauskienė

Mokytoja

Biologijos vyresnioji mokytoja

17.

Zenius Sadauskas

Mokytojas

Geografijos mokytojas

18.

Vilija Savčenkienė

Mokytoja

Istorijos mokytoja metodininkė

19.

Daiva Simanavičienė

Mokytoja, specialioji pedagogė,

4 klasės auklėtoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

20.

Jūratė Sinkevičienė

Mokytoja,

3 klasės auklėtoja

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

21.

Ramunė Staniševskė

Mokytoja,

9 klasės auklėtoja

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

22.

Gintarė Stundžienė

Mokytoja

Anglų kalbos mokytoja

23.

Algimantas Šiuika

Mokytojas

Fizikos mokytojas

24.

Nijolė Šiupšinskienė

Mokytoja

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

 

 

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ DALYVAVIMAS DARBO GRUPĖSE 2018-2019 M. M.

Eil. Nr.

Darbo grupės/komisijos pavadinimas

Vardas pavardė

Pareigos

1.

Mokyklos taryba

Nijolė Babeckienė

Tarybos pirmininko pavaduotoja

Nijolė Kupstaitienė

Mokytojų atstovas

Ramunė Staniševskė

Mokytojų atstovas

2.

Metodinė taryba

Nijolė Babeckienė

Metodinės tarybos pirmininkė

Janina Kasputienė

Narė

Nijolė Kupstaitienė

Narė

Gražvyda Valaitytė

Narė

Daiva Simanavičienė

Narė

3.

Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė

Daiva Kazlauskienė

Narė

Nijolė Kupstaitienė

Metodinės grupės pirmininkė

Daiva Simanavičienė

Narė

Jūratė Sinkevičienė

Narė

4.

Dalykų mokytojų metodinė grupė

Janina Kasputienė

Metodinės grupės pirmininkė

Dalykų mokytojai

Nariai

5.

Vaiko gerovės komisija

Nijolė Babeckienė

Komisijos pirmininkė

Nijolė Bendaravičiūtė

Narė

Daiva Martimjanovienė

Narė

Daiva Simanavičienė

Narė

Janina Kasputienė

Narė

6.

Atestacijos komisija

Dalė Skrupskienė

Komisijos pirmininkė

Ramunė Staniševskė

Sekretorė

Nijolė Kupstaitienė

Narė

7.

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Ramunė Staniševskė

Grupės vadovė

Nijolė Babeckienė

Narė

Nijolė Bendaravičiūtė

Narė

Daiva Simanavičienė

Narė

Ingrida Zaveckė

Narė

8.

Planavimo grupė

Nijolė Babeckienė

Grupės vadovė

Nijolė Bendaravičiūtė

Narė

Nijolė Kupstaitienė

Narė

Ramunė Staniševskė

Narė

Daiva Kazlauskienė

Narė

9.

Ugdymo plano rengimo grupė

Nijolė Babeckienė

Grupės vadovė

Roma Berteškienė

Narė

Janina Kasputienė

Narė

Daiva Simanavičienė

Narė

10.

Patyčių prevencinės programos koordinacinė grupė

Nijolė Babeckienė

Koordinatorė

Nijolė Bendaravičiūtė

Narė

Daiva Martimjanovienė

Narė

Daiva Simanavičienė

Narė

Audronė Makaveckienė

Narė

11.

Projekto IT pradiniame įgyvendinimo grupė

Nijolė Babeckienė

Koordinatorė

Daiva Kazlauskienė

Narė

Nijolė Kupstaitienė

Narė

Daiva Simanavičienė

Narė

Jūratė Sinkevičienė

Narė

12.

Mokyklos lyderių grupė

Ramunė Staniševskė

Grupės vadovė

Nijolė Babeckienė

Narė

Ilona Bendaravičiūtė

Narė

Dalė Skrupskienė

Narė

Gražvyda Valaitytė

Narė

Nijolė Bendaravičiūtė

Narė