Mokykloje dirbantys mokytojai, 2017-2018 m. m.

 

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Kvalifikacinė kategorija

Mokomieji dalykai/pareigos

Dalė Skrupskienė

aukštasis universitetinis

Rusų kalba

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Mokyklos direktorė,

II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Nijolė Babeckienė

aukštasis universitetinis

Lietuvių k.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kvalifikacinė kategorija, lietuvių k. 8 klasėje.

Nijolė Bendaravičiūtė

aukštasis universitetinis, psichologijos magistro laipsnis

Filosofijos mokytoja, psichologė

Etikos vyresnioji mokytoja

Mokyklos psichologė, Etika 5-10 klasėse.

10 klasės auklėtoja.

Ilona Bendaravičiūtė

aukštasis universitetinis, filologijos magistro laipsnis

Lietuvių k.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių k. 5, 6, 7, 8, 10 klasėse.

6 klasės auklėtoja.

Audronė Makaveckienė

aukštasis universitetinis

Anglų k.

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Anglų k. 4, 6, 7, klasėse.

Ramunė Staniševskė

aukštasis universitetinis

Vokiečių k.

Anglų k.

Biologija.

Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Vokiečių k. 6, 7, 8, 9 10 klasėse.

Anglų k. 2, 3, 5, 8, 9 10 klasėse.

Gamta 5 klasėje.

5 klasės auklėtoja.

Nijolė Šiupšinskienė

aukštasis universitetinis

Rusų kalba

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Rusų kalba 6, 8, 9, 10 klasėse.

Roma Berteškienė

aukštasis universitetinis

Matematika

Matematikos vyresnioji mokytoja

Matematika 5-10 klasėse.

7 klasės auklėtoja.

Dalė Kereišienė

aukštasis neuniversitetinis

Tikyba

Tikybos vyresnioji mokytoja

Tikyba 1, 2, 3, 4, klasėse.

Justinas Deveikis

aukštasis universitetinis

Informacinės technologijos

Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas

Informacinės technologijos 5-10 kl.

Mindaugas Greviškis

aukštasis universitetinis

Fizika

Fizikos vyresnysis mokytojas

Fizika 7-10 klasėse.

Jolanta Rutkauskienė

aukštasis universitetinis

Biologija

Biologijos mokytoja

Biologija 7-10 klasėse.

Gražvyda Valaitytė

aukštasis universitetinis

Geografija

Geografijos mokytoja metodininkė

Geografija 6-10 klasėse. Gamta

6 klasėje.

Tatjana Radzevičienė

aukštasis universitetinis

Chemija

Chemijos mokytoja ekspertė

Chemija 8-10 kl.

Vilija Savčenkienė

aukštasis universitetinis

Istorija

Istorijos mokytoja metodininkė

Istorija 5-10 klasėse. Pilietinis ugdymas 9, 10 klasėse.

8 klasės auklėtoja

Larisa Baliūnienė

aukštesnysis

Chorinis dirigavimas

Muzikos vyresnioji mokytoja

Muzika 5-10 klasėse.

Evelina Sadauskienė

aukštasis universitetinis

Šokio mokytoja

Choreografijos mokytoja

Šokis 1-4 klasėse,

Šokio būreliai

Gintautas Kazlauskas

aukštasis universitetinis

Pradinių kl. mokytojas

Technologijų vyresnysis mokytojas

Technologijos 5-10 klasėse.

Giedrė

Knyzienė

aukštasis universitetinis

Dailės ir technologijų mokytoja

Dailės ir technologijų mokytoja

Dailė 5-10 klasėse,

Technologijos 5-9 klasėse.

Danutė Stanislovaitienė

aukštasis universitetinis

Rusų kalba

 

Bibliotekininkė

Janina Kasputienė

aukštasis universitetinis

Kūno kultūra

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

Kūno kultūra 5-10 klasėse.

Nijolė Kupstaitienė

aukštesnysis

Pradinių kl. mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinės kl. (2 kl.)

2 klasės auklėtoja.

Jūratė Sinkevičienė

aukštasis universitetinis

Pradinių kl. mokytoja

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Pradinės kl. (3 kl.)

3 klasės auklėtoja.

Daiva Simanavičienė

aukštasis universitetinis, edukologijos magistro laipsnis

Pradinių kl. mokytoja,

specialioji pedagogė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinės kl. (4 kl.)

4 klasės auklėtoja. Specialioji pedagogė

Daiva Martimjanovienė

aukštasis universitetinis

Socialinė pedagogė

 

Socialinė pedagogė

Daiva Kazlauskienė

aukštasis universitetinis

Pradinių kl. mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinės kl. (1 kl.)

1 klasės auklėtoja.

Ekonomika 9 klasėje.

Neringa Barkevičūtė

aukštasis neuniversitetinis

Muzikos mokytoja

Muzikos vyresnioji mokytoja

Muzika 2 klasėje. Neformaliojo švietimo organizatorė