2018 m. sausio 23 d. dalyvavo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ kultūrinės-meninės krypties programoje „Kino virtuvėje“, kuri vyko Audiovizualinių menų inkubatoriuje. Programą pristatė lietuvių kino režisierė, pedagogė Inesa Kurklietytė.

0
0
0
s2smodern

2018 m. kovo 26 d. mokykloje vyko „Velykinės dirbtuvėlės“, kurias organizavo Saidra Razvickienė ir Giedrė Knyzienė. Mokiniai pagal klasių koncentrus dirbo grupėse – įvairiomis technikomis margino kiaušinius. Vaikų margučiai papuošė mokyklos erdves.

0
0
0
s2smodern

Kovo 28 d. 8-10 klasių mokiniai vyko į Vilnių. Pirmiausia lankėsi LR Seime. Čia susitiko su Seimo nariu Kęstučiu Mažeika, kuris papasakojo apie savo darbą, detalizavo, kokį kelią nueina dokumentas, kol tampa įstatymu. Po ekskursijos po Seimą, mokinių laukė edukacinė programa Valdovų rūmuose.

0
0
0
s2smodern

Kovo 23 dieną mokykloje darbas vyko kitaip negu įprasta. Direktorę pakeitė mokyklos tarybos pirmininkė Vaida Gaivenienė, o pavaduotoją Ineta Liškauskienė, kuri sudarė pamokų tvarkaraštį, rūpinosi, kad visos klasės turėtų „naujus“ mokytojus. Jais tapo mokinių tėvai.

Ypač aktyvūs buvo pradinių klasių tėveliai, kurie pasiskirstė taip, kad kiekvieną pamoką vestų vis kitas mokytojas, o kartais ir keli vienoje klasėje. Su entuziazmu mokė vaikus ne tik skaityti, rašyti, bet kartu sportavo, rengė įvairius kūrybinius projektus. I. Liškauskienės teigimu, kai kurios mamos pamokoms ruošėsi daugiau kaip savaitę laiko - konsultavosi su mokytojomis, pasigamino įvairiausių priemonių, sugalvojo įdomių užduočių.

0
0
0
s2smodern

Kovo 27 d. 8 klasės integruota istorijos ir literatūros pamoka vyko Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejuje. Tai buvo pamokų ciklo „Laiko išbandymai“ apie jaunuolių karo ir pokario metų išgyvenimus dalis. Prieš išvyką į muziejų jau buvome susipažinę su svarbiausiais 1940-1953 m. įvykiais Lietuvoje, analizavę Sibiro tremtinės Dalios Grinkevičiūtės, partizanų atsiminimus, žydų jaunuolių dienoraščius.

0
0
0
s2smodern

Kovo 19 - 23 dienomis Jungėnų pagrindinėje mokykloje vyko „Vaikų linijos“ inicijuota respublikinė akcija „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. Akciją mokykloje organizavo mokyklos vaiko gerovės komisija. Akcijos metu  buvo skatinama tolerancija, draugiškumas, pagarba vienas kitam. Visą savaitę mokytojos, klasių auklėtojos, socialinė pedagogė, psichologė ir mokiniai organizavo įvairias veiklas: aktyvias pertraukas, draugiškas sportines estafetes, paskaitas, pokalbius - diskusijas, filmų ir socialinių reklamų peržiūras.

0
0
0
s2smodern

„Vaikas, mokomas vien mokykloje, panašus į vandenį, laikomą ąsotyje, toks įrėmintas... Vaikas už mokyklos ribų – kaip vanduo, krentantis lietumi: jis įsiskverbia visur, viską pamato, įsigeria. Paskui reflektuodamas vėl garuoja, vėl virsta idėjų, gyvenimo, potyrių debesimi. Ar verta debesis uždaryti ąsočiuose? Ir tada net klausimas nekyla, kaip jaučiasi debesis ąsotyje. Manau, jaučiasi ne debesimi, o bala žino kuo“, – sako Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė Jūratė Litvinaitė.

0
0
0
s2smodern

Kovo 1 dieną devintos klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje ekonomikos ir verslumo pamokoje AB „Swedbank“, klientų aptarnavimo padalinyje Marijampolėje. Pardavimų vadybininkė Gintarė Levickienė mokiniams pravedė paskaitą apie pinigus, taupymą bei skolinimąsi, asmeninių savybių ugdymą. Paskaitos metu buvo diskutuojama, kaip taupyti pinigus ir protingai juos išleisti. Juk finansiškai raštingas žmogus nebūtinai turi būti protingas, turtingas ar mokantis gerai skaičiuoti pinigus, bet tas, kuris nebijo prisiimti atsakomybės už savo sprendimus, neleidžia emocijoms užgožti proto ir žino, kaip pasiekti savo finansinius tikslus.

0
0
0
s2smodern

Ugdymo karjerai koordinatorės Saidros Razvickienės iniciatyva 2018 m. kovo 14 d. mokykloje vyko „Karjeros diena“. Marijampolės profesinio rengimo centro atstovai 9-10 kl. mokinius supažindino su mokymosi programomis: apdailininko, padavėjo ir barmeno, staliaus, virėjo, automobilių mechaniko, kirpėjo.

0
0
0
s2smodern