zinLT50

0
0
0
s2smodern

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

KONSULTACINIS UGDYMO CENTRAS

 

2017–2018 m. m.

 

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. mokykloje veiks konsultacinis ugdymo centras. Tai pagalbos mokykla kiekvienam vaikui, teikianti individualias ir/ar grupines mokytojo konsultacijas spragoms likviduoti, gilinti žinias, pasiruošti žinių patikrinimams.

Konsultaciniai užsiėmimai lankomi savanoriškai.

Veikla nevertinama.

Centro tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis bei patirti mokymosi sėkmę.

Konsultacinio ugdymo centro veikla

Centre dirbs dalykų ir pradinių klasių mokytojai, kurie parengs konsultacijų grafikus.

Konsultacijos vyks mišrioms grupėms, tikslinėms grupėms, pagal individualius poreikius, turintiems mokymosi spragų ir kt.

Konsultacijų trukmė: ilgalaikės, trumpalaikės, vienkartinės.

Konsultacijų grafikai bus skelbiami elektroniniame dienyne, mokyklos svetainėje, stende ir dirbančių mokytojų kabinetuose.

0
0
0
s2smodern

 Suoliukai

Ačiū sako mokyklos bendruomenė

0
0
0
s2smodern