User Rating: 5 / 5

Kelias nuo asmens ankstyvojo vystymosi dienų iki autentiškos asmenybės subrendimo pasižymi gausiais vingiais ir prieškalnėmis. Šiame kelyje pajuntama daug paskatinančių įtakų, kurios padeda veržtis pirmyn, bet taip pat ir blogio veiksnių, kurie stabdo, netinkamai įtakoja ir žaloja asmenybės ūgtį. Todėl neretai žmogaus vystymasis sustoja paauglystės lygyje, nesigilinant į subrendimo reikalingumą, žmogaus misiją ir tikslus. Gyvenimo kelyje daug jaunuolių „susipainioja ir pražūva“, nespėja subręsti, įgyti didesnio atsparumo blogiui. Vaikų psichologinį atsparumą stiprina įvairios asmenybės savybės ir kognityviniai ypatumai, kurie kartu padeda sėkmingai įveikti stresą, tai yra neigiamą žalojančios aplinkos poveikį. Psichiškai atsparūs, pasižymintys stipriomis asmenybės savybėmis vaikai yra kūrybingi, nepriklausomi, noriai bendrauja, turi „lengvą“, patrauklų temperamentą. Jie siekia prisitaikyti prie įvairiausių aplinkybių, mąsto pozityviai, yra draugiški, jautrūs kitiems žmonėms, palankiai vertina save. Vaiko asmenybės stiprinimo procese dalyvauja trys pagrindiniai komponentai: skatinanti aplinka, kuri padeda vaikui jaustis saugiam ir ramiam; vidinės psichinės galios – tai jausmai, požiūriai, įsitikinimai, kurie sudaro vidinę asmens jėgą; įgūdžiai bei gebėjimai, kurie padeda vaikui valdyti savo jausmus ir impulsyvumą, mokėjimą įvertinti savo bei kitų temperamentą, siekti pasitikėjimu grįstų santykių.

Mokykloje rugsėjo 1-ąją startavo projektas „Mokinių asmenybės stiprinimo programa“, kuris yra finansuojamas Kalvarijos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projekto lėšomis. Projekto vertė – 1044,51 eur., jam įgyvendinti skirta 944,52 eur. Projekto vadovė ir koordinatorė yra mokyklos psichologė Nijolė Bendaravičiūtė. Projekte dalyvaus 81 Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos 5-10 klasių mokinys.
Ugdant teigiamą identifikaciją, savimonę bei psichiškai atsparią asmenybę, bus siekiama stiprinti mokinių prosocialaus bendravimo įgūdžius ir atsakingą elgesį, grindžiamus pagarba kiekvieno asmens nuomonei bei suaugusiųjų ir paauglių, tėvų ir vaikų tarpusavio supratimu. Orientuojant į sėkmę, skatinant susimąstyti apie savo ateitį, bus siekiama stiprinti mokinių savęs vertinimą bei pasitikėjimą savimi. Įvairių projektinių veiklų dėka mokiniai išmoks tinkamai reikšti savo nuomonę ir jausmus įvairiomis aplinkybėmis, mokysis kritiškai vertinti savo bei bendraamžių poelgius, stiprins savarankiškumo jausmą, išmoks geriau pažinti ir suprasti save ir kitą. Tikimasi prevencinėmis priemonėmis stiprinti moksleivių vidines asmenybines savybes, įtakoti jų psichologinę sveikatą, ugdyti emocinį intelektą.

Psichologė Nijolė Bendaravičiūtė

0
0
0
s2smodern