User Rating: 0 / 5

   Mokykla – tai vieta, kur mokinys turi ypatingą galimybę pažadinti savo kūrybiškumą, puoselėti humanišką, savarankišką pasaulėžiūrą, įgyti visapusišką išsilavinimą. Užtikrinant mokymosi proceso veiksmingumą, svarbus vaidmuo tenka mokomajai aplinkai. Ji turi įtakos vaiko raidai, vystymuisi, sveikatai, todėl turi būti užtikrintos sąlygos, padedančios mokiniams ne tik mokytis, tobulėti, bet ir gerai jaustis, stiprinti bei saugoti tiek psichinę, tiek fizinę savo sveikatą. Sėkmė ir nesėkmė moksle tiesiogiai susijusi su mokinių savijauta mokykloje. Dėl mokslo nesėkmių mokiniai patiria susvetimėjimą, todėl taip svarbu morališkai palaikyti vaikus, kai jie stengiasi suprasti pasaulį ir rasti savo vietą jame. Diskomforto mokykloje jausmas skatina ieškoti kitos aplinkos, kur būtum pripažintas, todėl psichologinis klimatas mokykloje labai veikia paauglio emocijas. Psichologinio diskomforto jautimas mažina mokinio intelektinės veiklos galimybes, darbingumą, iniciatyvumą, apsunkina bendravimą su kitais žmonėmis. Nėra abejonės, kad gera savijauta, pasitenkinimas supančia aplinka įtakoja gebėjimą mokytis ir įveikti mokymosi procese kylančius sunkumus.

     Balandžio 7 d., minint Pasaulinę sveikatos dieną, Jungėnų pagrindinėje mokykloje vyko tarpmokyklinė mokinių ir mokytojų konferencija „Gera savijauta – kelias į sėkmę“. Konferenciją organizavo mokyklos psichologė Nijolė Bendaravičiūtė ir socialinė pedagogė Daiva Martimjanovienė. Džiugu, kad į kvietimą dalyvauti renginyje atsiliepė Akmenynų pagrindinė mokykla ir Sangrūdos gimnazija. Konferencijoje mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai diskutavo apie psichinės sveikatos ekologiją, apie tai, kaip mūsų savijauta veikia mokymosi pasiekimus, kaip emocijos įtakoja mūsų santykius, kaip gera savijauta padeda puoselėti vidinę darną, pagarbą, orumą, konstruktyvų konfliktų sprendimą bei sveiką gyvenseną. Konferencijai mokiniai paruošė net septynis pranešimus: „Mokinių savijauta mokykloje“ (K. Bartkutė, G. Grinevičius, psichologė N. Bendaravičiūtė, Jungėnų pagrindinė mokykla), „Patyčios mokykloje“ (J. Leonavičiūtė, M.B. Vasiliauskaitė, mokytoja S. Čiplienė, Akmenynų pagrindinė mokykla), „Mokyklinis konfliktas“ (G. Rentelytė, N. Garkauskas, psichologė N. Bendaravičiūtė, Jungėnų pagrindinė mokykla), „Gyvenimas be žalingų įpročių – kelias į sėkmę“ (E. Rucevičius, soc. pedagogė D. Martimjanovienė, Jungėnų pagrindinė mokykla), „Aktyvus, smalsus ir sveikas – kai mokykloje gera būti“ (K. Bautrėnaitė, E. Tarasevičius, visuomenės sveikatos specialistė D. Varnagirytė, Sangrūdos gimnazija), „Stresas. Kaip galiu padėti sau?“ (E. Mičiulytė, V. Tamošiūnaitė, psichologė N. Bendaravičiūtė, Jungėnų pagrindinė mokykla), „Psichologinio atsparumo ugdymas mokykloje“ (L. Rucevičiūtė, K. Volungevičiūtė, psichologė N. Bendaravičiūtė, Jungėnų pagrindinė mokykla). Konferencijos dalyviams muzikinį sveikinimą dovanojo Jungėnų pagrindinės mokyklos jaunučių choras, vadovaujamas mokytojos Sigitos Valaitienės, sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Ramunė Staniševskė ir Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Marija Kabelkienė. Konferencijos dalyviai – mokiniai bei mokytojai – buvo apdovanoti padėkomis ir atminimo dovanėlėmis.


Konferencija mokinių savijautos tema Jungėnų pagrindinėje mokykloje organizuojama pirmą kartą, tačiau tikimės, kad tai taps tradicija.

0
0
0
s2smodern