Tėvai yra neatskiriama mokyklos bendruomenės dalis, todėl vienas iš svarbiausių  ugdymo įstaigos siekių – skatinti juos įsijungti į mokyklos veiklą. 2016-2017 m.m. mūsų mokykla įgyvendina programą „Tėvai - ugdymo partneriai“, kurios tikslas kuo veiksmingiau bendradarbiauti su mokinių tėvais, siekiant abipusio pasitikėjimo sprendžiant mokinių ugdymo problemas.

Lapkričio 17 d. tėvai nuo 16 val. iki 19 val. buvo laukiami mokykloje. Tėvams buvo sudarytos sąlygos po darbo susitikti su dalykų mokytojais, klasių auklėtojais, kad galėtų individualiai aptarti rūpimus klausimus, išsiaiškinti iškilusias atskiro vaiko ar klasės problemas.

Lapkričio 18 d. vyko netradicinės pamokos. Jas vedė  ne mokytojai, o  mokinių tėvai. Naujieji mokytojai turėjo galimybę artimiau susipažinti su ugdymo proceso organizavimu, patirti, su kokiu džiaugsmu ir kokiais rūpesčiais kasdien susiduria mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai.

Mokyklos bendruomenė dėkoja tėveliams, kurie nuoširdžiai bendravo su mokytojais, labai atsakingai pasiruošė pamokoms ir jas  vedė. Ačiū tariame Egidijui ir Daivai Jackauskams, Vaidai Gaivenienei, Liutaurui Sinkevičiui, Ingai Karpavičienei, Laurai Busilaitei,  Irmai Simanavičienei, Ingai Stanisevičienei, Laurai Pauliukonienei, Agnei Kilinskienei, Jurgitai Bieliauskienei, Rasai Giedraitienei, Diletai Sinkevičienei.

Tikimės, kad ir ateityje mokykla kartu su tėvais vykdys ne vieną projektą, įgyvendins ne vieną idėją, o sustiprėjęs bendruomeniškumo ryšys, abipusis suinteresuotumas vaiko ateitimi, padės siekti aukštesnių ugdymosi rezultatų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui N. Babeckienė

0
0
0
s2smodern