User Rating: 5 / 5

Spalio 11 dieną antros klasės mokiniams integruotos pasaulio pažinimo ir matematikos pamokos „Eime į gamtą!“ vyko netradicinėje aplinkoje. Saulėtą rudens rytą mokiniai išvyko į rudeniškai pasipuošusį Kalvarijos Karališkąjį parką. Pasiskirstę į tris komandas mokiniai turėjo aplankyti 5 stoteles ir Karališkojo parko užduočių lapuose atlikti jiems pateiktas užduotis. Vos tik įžengus pro Parko vartus pasigirdo Mindaugo šūksnis „Žiūrėkit, koks storas medis!”. Eidami nurodyta kryptimi mokiniai priėjo upę. Čia, Pirmoje stotelėje, jie prisiminė per Kalvariją tekančios upės pavadinimą ir į kokią upę ji įteka. Nupiešė Šešupės upę ir prie jos augančius augalus. Norint pasiekti Antrąją stotelę antraklasiams reikėjo pereiti tiltelį. Tai galėjo padaryti, tik išmatavę jo ilgį. Atlikę šią užduotį, sugalvojo po vieną svajonę ir pažiūrėjo į tekančią upę. Upės tėkmė nunešė vaikų svajones, tačiau išsipildys tik tos svajonės, kurios buvo sugalvotos geros ir tyros. Atlikdami Antrosios stotelės veiklas mokiniai tyrinėjo parke augančius augalus, jų rūšis, nurodė požymius, augalo dalis ir jų paskirtį, atpažino medžių pavadinimus; išmatavo pasirinkto medžio storį. Trečioje stotelėje mokiniai pažymėjo oro sąlygas, matavo oro temperatūrą, diskutavo, kuo ypatingas augalų gyvenimas rudenį ir kokios augalams augti reikalingas aplinkos sąlygas.
Įdėmiai apsižvalgyti aplinkui, įsiklausyti, užuosti, pajusti tai, kas yra aplink ir prie kiekvienos raidės parašyti ta raide prasidedantį žodį, susijusį su tai, ką mato, girdi, uodžia, jaučia - tai kūrybinė Ketvirtosios stotelės užduotis.
Penkta stotelė – mokykloje. Mokiniai pristatė savo komandos darbus ir kūrybą. Mokyklos kieme surado parke atpažintų medžių lapus ir iš jų padarė darbelį.
Atlikdami veiklas mokiniai ugdėsi pažinimo, kūrybiškumo, kultūrinę, komunikavimo bei socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos kompetencijas.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė D. Kazlauskienė

0
0
0
s2smodern