User Rating: 0 / 5

 

Mokyklos psichologė Nijolė Bendaravičiūtė

N.Bendaraviciute

 Psichologijos magistro laipsnis

Vytauto Didžiojo Universitetas – 2007 m.

Vilniaus Universitetas – 2014 m.

 

Kontaktinės mokyklos psichologės darbo valandos:

Pirmadienis      9:25 – 14:05.

Antradienis      9:25 – 14:05.

Ketvirtadienis  9:25 – 14:05.

Penktadienis    9:25 – 14:05.

Psichologinės pagalbos mokiniui tikslas

Stiprinti mokinių psichinį atsparumą ir psichikos sveikatą, sudėtingose situacijose padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis. Todėl mokyklos psichologo pagrindinis uždavinys – rūpintis mokinių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Mokyklos psichologės veiklos sritys

1. Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;

2. Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;

3. Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

4. Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

Psichologinė pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

  1. Mokinys (savarankiškai);
  2. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
  3. Mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
  4. Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Į mokyklos psichologę kviečiu kreiptis mokinius, kuriems kyla mokymosi, bendravimo, elgesio bei emocijų sutrikimų, kuriuos kamuoja miego, valgymo sutrikimai, slegia nuotaikų kaita, vyrauja nenoras lankyti mokyklą ar net darosi nebemielas gyvenimas. Taip pat kviečiami vaikai, siekiantys giliau save pažinti, besidomintys žmogaus psichologija, bendravimo galimybių tobulinimu.

Tėvus (globėjus) ir mokytojus kviečiu pasitarti vaikų psichinės sveikatos ir auklėjimo klausimais, dalyvauti sprendžiant iškilusius konfliktus, ieškant artimo ryšio  su vaiku.

Psichologinės pagalbos tarnybos

„Jaunimo linija“  Tel.: 8 800 28888

www.jaunimolinija.lt   Darbo laikas: I-V 16.00-7.00, savaitgaliais – visą parą. Pagalbą teikia savanoriai.

„Vaikų linija“    Tel.: 8 800 11111

www.vaikulinija.lt   Darbo laikas: Kasdien 11.00-21.00. Pagalbą teikia savanoriai.

„Vilties linija“   Tel.: 8 800 60700

www.kpsc.lt   Darbo laikas: Visą parą psichologinė pagalba suaugusiems. Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai.

Skambučiai visais šiais numeriais yra nemokami!

Marijampolės sav. pedagoginė psichologinė tarnyba Tel.: 8 343  50472

www.marijampolesppt.lt Darbo laikas: I –IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45 val. Psichologinę pagalbą teikia psichologai.